Ar jaunas tehnoloģijas palīdzību no notekūdeņiem atgūst vērtīgas barības vielas

LIFE GoodWater IP mazo grantu projektā “Inovatīvas ūdens attīrīšanas metodes izmēģinājums piesārņojuma mazināšanai notekūdeņu attīrīšanas iekārtās” (NAI) veikta inovatīvas ūdens attīrīšanas tehnoloģijas “Letonite” filtra (ar Letonite minerālmateriālu) testēšana Ādažu NAI, attīrot notekūdeņus no piesārņojošās vielas fosfora. Projekta mērķis bija sasniegt fosfora koncentrācijas samazināšanu vismaz par 85% attīrāmos notekūdeņos. Projekta rezultāti liecina, ka ar jauno tehnoloģiju izdevies atgūt līdz pat 95% vērtīgās barības vielas – fosfora no notekūdeņiem, ko tālāk var izmantot lauksaimniecības vajadzībām kā augsnes mēslojumu.

Izmēģinājuma rezultātā iegūts arī tehnoloģiskais novērtējums, uz kura pamata izstrādātas rekomendācijas jaunās “Letonite” filtra tehnoloģijas turpmākai pielietošanai ūdens attīrīšanā citās ūdens saimniecībās.

Mazā granta projektu īstenoja SIA “P-Agro Minerals” sadarbībā ar partneriem – SIA “Ādažu ūdens” un biedrību “CLEANTECH LATVIA”.

SIA “P-Agro Minerals” vadītāja Annija Emersone ka nākamo testa ciklu veiks lielākā iekārtā – Zaļupē. 2025. gadā sadarbībā ar “Agroresursu un ekonomikas institūtu” notiks iegūtā mēslošanas līdzekļa testēšana.

Projekta aktivitāte „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” ir vērtīgs rīks ne tikai, lai risinātu neliela mēroga problēmas ūdensobjektos, veicinātu izpratni par ūdens resursu nozīmību un sekmētu labāku šo resursu pārvaldību un apsaimniekošanu, bet arī izmēģināt jaunākos risinājumus Latvijā, ko nākotnē varētu sekmīgi īstenot arī citos problemātiskos ūdensobjektos un/vai ūdenssaimniecībās.